Vraag en antwoord.

Als ik mij aan wil melden voor een cursus Eerste Hulp, waar moet ik dan zijn?

U kunt zich via de site aanmelden door middel van het contactformulier. Als u deze verstuurd heeft wordt er zo spoedig mogelijk door het secretariaat met u contact opgenomen. U kunt ook de leden van het bestuur benaderen, hun adres en telefoonnummer staan op de site vermeld.

Uit hoeveel lessen bestaat een cursus Eerste Hulp?

De cursus bestaat uit 10 lessen, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.

De cursus wordt afgesloten met een examen, als deze met goed gevolg is afgelegd ontvangt men een officieel diploma Eerste Hulp.

Ik volg altijd op de avonden de herhalingslessen Eerste Hulp. Nu kan ik door omstandigheden even deze lessen in de avond niet volgen, kan ik dan op de lesdag komen?

Jazeker kan dit, u moet zich dan wel, om organisatorische redenen, van tevoren aanmelden bij de instructeur die die dag de lessen verzorgd of bij het secretariaat.

Ik heb al een diploma Eerste Hulp en moet nu om mijn diploma geldig te houden de herhaling/vervolglessen volgen. Uit hoeveel avonden bestaat een herhaling/vervolg cursus Eerste Hulp?

Het diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig. Om het diploma Eerste Hulp geldig te houden moet men jaarlijks de competenties 1 t/m 6 volgen en de competenties 7 t/m 18 iedere twee jaar. 

Ook bestaat er de mogelijkheid om 2 x per jaar een lesdag te volgen. De reanimatie en AED worden op aparte avonden behandeld, dit geldt ook voor de mensen die de lesdag volgen.

Als ik als Eerste Hulpverlener een cursus Kinder EHBO wil volgen, hoeveel lesavonden moet ik daar dan voor volgen?

Een cursus Kinder EHBO bestaat normaal uit 12 tot 14 uur, Eerste Hulpverleners kunnen de cursus in ongeveer 7 uur volgen aangezien zij al bepaalde praktijkonderdelen beheersen. De cursus wordt afgesloten met een examen dat door de instructeur zelf wordt afgenomen. Geslaagden zullen dan een certificaat ontvangen.

Ik heb een Diploma Eerste Hulp en nu bestaat er de mogelijkheid voor mij om op mijn werk de BHV te gaan volgen, kan dit?

Jazeker kan dit, houdt er dan wel rekening mee dat een BHV-cursus of herhalingslessen BHV geen EHBO lessen zijn. Deze cursussen zijn speciaal ontwikkelt voor bedrijven, instellingen en dergelijke en omvatten alleen de noodzakelijke Eerste Hulp handelingen. Wil men het diploma Eerste Hulp geldig houden dan zal men toch de herhalingslessen Eerste Hulp bij een EHBO- vereniging moeten volgen.

Ik heb al 15 jaar mijn EHBO diploma en nu moet ik een cursus reanimatie en AED volgen om mijn diploma geldig te houden, als ik dit niet doe wordt mijn diploma omgezet in een certificaat. Klopt dit?

Dit is correct. Sinds september 2009 is het onderdeel AED bij de lesstof Eerste Hulp inbegrepen. Dit houdt in dat vanaf september 2009 alle Eerste Hulpverleners opgeleid worden in de reanimatie mét AED. Ook de Eerste Hulpverleners die het diploma Eerste Hulp bezitten en nog geen opleiding reanimatie met AED hebben gedaan zullen deze moeten gaan volgen om het diploma volgens de laatste eisen geldig te houden. Als zij dit niet willen wordt het diploma omgezet in een certificaat Eerste Hulp.

Als ik mij als lid af wil melden omdat ik bijvoorbeeld ga verhuizen, hoe moet ik dat dan doen?

U kunt u heel eenvoudig schriftelijk afmelden bij het secretariaat. Als u elders weer lid wilt worden van een EHBO-vereniging zult u zich daar zélf weer aan moeten melden.