AED project Ootmarsum.

De ambulance Oost is sinds eind 2006 bezig in Twente een groot aantal vrijwilligers inzetbaar te maken voor het project "Lekenhulpverlening op het platteland" met als achterliggende gedachte dat in geval van een hartstilstand de ambulance meestal te laat is gezien het feit dat in geval van een hartstilstand binnen 6 minuten met reanimatie begonnen moet worden wil het slachtoffer enige kans hebben het te overleven.

 Ook Ootmarsum is inmiddels bij het project betrokken en de werkgroep "AED Ootmarsum" timmert stevig aan de weg om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit project. Dit heeft inmiddels zodanige vormen aangenomen dat in de verschillende wijken die Ootmarsum rijk is wijkwerkgroepen zijn gevormd. Deze wijkwerkgroepen gaan de wijk in om de mensen op het belang van een cursus BLS/AED cursus (reanimatie en AED) te wijzen en dat er ook een AED in de wijk komt te hangen zodat in geval van een hartstilstand door de wijkbewoners zelf snel en adequaat hulp verleent kan worden in afwachting van de ambulance.